Uitvaartverzekering

Er zijn maar weinig mensen die regelmatig stilstaan bij de dood. Dat is begrijpelijk, met de dood nemen we afscheid van onze vrienden en familie. Toch is het goed om zo af en toe aan de dood te denken en voorbereidingen te treffen voor u het niet meer kan. Een voorbereiding die u kan treffen is het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Het vergelijken van verzekeringen is voor veel mensen niet de meest favoriete bezigheid. Toch is het belangrijk om u tegen (grote) risico’s te verzekeren. Veel mensen vinden het helemaal niet fijn om een uitvaartverzekeringen te vergelijken. Dat is echter wel belangrijk. Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats is een uitvaart kostbaar.

Wanneer je niet tijdig een uitvaartverzekering afsluit dan loop je het risico dat je nabestaanden een hoge rekening gepresenteerd krijgen. Daarnaast verzekert u zich in het algemeen voor gebeurtenissen waarvan je hoopt dat ze niet gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan een brandverzekering: u verzekert zich tegen brandschade, maar of u de verzekering ooit zal gebruiken is onzeker. Dat is anders voor een uitvaartverzekering: van een uitvaartverzekering weet je (helaas) zeker dat u die gaat gebruiken.

Om die redenen is het belangrijk om na te denken over het afsluiten van een uitvaartverzekering. Het vergelijken van uitvaartverzekeringen kan gecompliceerd zijn. Er zijn namelijk verschillende typen uitvaartverzekeringen en ook de voorwaarden verschillen. In dit artikel geven we u daarom uitleg over het vergelijken van uitvaartverzekeringen.

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering is een verzekering voor kosten die je zeker gaat maken. Voor alle mensen geldt immers dat ze op een gegeven moment komen te overlijden. Op dat moment moet iemand begraven of gecremeerd worden.

De kosten van een begrafenis of een crematie kunnen vrij fors zijn. Later in dit artikel gaan we uitgebreider in op de kosten van een uitvaart, maar vaak kost een uitvaart al snel €7500. Voor veel mensen is dat veel geld. Niet iedereen heeft dat bedrag op zijn of haar spaarrekening staan.

Wanneer u overlijdt en u heeft niet gespaard voor uw uitvaart, dan moeten uw nabestaanden voor de kosten opdraaien. Veel mensen vinden dat niet prettig en sluiten daarom een uitvaartverzekering af. Een uitvaartverzekering is een verzekering die de kosten van een uitvaart dekt.

Waarom uitvaartverzekering afsluiten?

U zou de vraag kunnen stellen of een verzekering voor een begrafenis of crematie wel een echte verzekering is. Dat komt omdat u meestal een verzekering afsluit voor gebeurtenissen waarvan u niet weet of ze gaan gebeuren. Voor een uitvaartverzekering is dat anders. U weet zeker dat je eens zal overlijden. U zou daarom ook kunnen kiezen om een spaarrekening te openen en daar iedere maand een klein bedrag op te storten. Uw nabestaanden kunnen dan van dat geld een uitvaart bekostigen.

Er zijn echter twee redenen waarom het toch handig is om een uitvaartverzekering af te sluiten. In de eerste plaats weet je niet wanneer je komt te overlijden. Stel dat u voor een uitvaart €7500 nodig hebt en je zou €15 per maand sparen dan bent u 41 jaar bezig om dat bedrag bij elkaar te krijgen. (In dit voorbeeld houden we geen rekening met inflatie en rente). Stel dat u na 20 jaar al overlijdt, dan heeft u nog lang niet het bedrag bij elkaar dat u nodig heeft voor een uitvaart.

Uw nabestaanden blijven dan alsnog met een rekening achter. Daarnaast komt het er bij veel mensen in de praktijk niet van om iedere maand €15 euro te sparen én dat bedrag gereserveerd te houden. Soms gaat de auto kapot of begeeft de wasmachine het. In veel gevallen grijpen mensen dan terug op het vermogen dat ze hebben gereserveerd voor hun begrafenis.

Wat kost een uitvaart?

De laatste reis die mensen maken is vaak de duurste reis die ze maken. Een uitvaart is duur. Veel mensen staan daar niet bij stil, maar een uitvaart kost al snel €7500. Wanneer u zich wilt laten begraven, dan kunnen die kosten nog hoger uitvallen. Een begrafenis is vooral duurder omdat een graf vrij veel geld kost.

De meeste mensen kiezen ervoor om een graf te huren. Een algemeen graf kost ongeveer €1200 voor 10 jaar. Wanneer u een particulier graf wilt, dan bent u al snel €3000 per 10 jaar kwijt. Bij een begrafenis komt ook een kist kijken. De kosten van een kist variëren sterk. Zo kosten de meest eenvoudige kisten enkele honderden euro’s. Een wat mooier uitgevoerde kist kost al snel duizend euro.

Ook bij een crematie komen kosten kijken. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van het crematorium, of de kosten van de urn. Die kosten zijn lager dan de kosten van een begrafenis. Dat komt omdat je voor een crematie geen graf hoeft te ‘huren’ en omdat u geen kist nodig heeft.

Er zijn ook algemene kosten die bij iedere uitvaart komen kijken. Het maakt dan dus niet uit of u een begrafenis of een crematie wilt. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van rouwkaarten, de kosten van de begrafenisondernemer en het plaatsen van een advertentie in een krant. 

De vraag hoeveel kost een uitvaart is tegelijkertijd moeilijk te beantwoorden. Je kan ook niet zeggen hoeveel kost een auto? Auto’s zijn er in alle soorten en maten en je kan zoveel opties nemen als je zelf wilt. Minimaal ben je voor een crematie in de praktijk zo’n €5000 kwijt. Voor een begrafenis is dat minimaal zo’n €6000. Wilt u niet de meest standaard uitvaart, dan kost de uitvaart zo’n €7500 als het een crematie is en €8500 als het een begrafenis is.

Verschillende soorten uitvaartverzekeringen

Wanneer u uitvaartverzekeringen gaat vergelijken dan is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Het belangrijkste onderscheid dat u moet maken is het onderscheid tussen de naturaverzekering, sommenverzekering en de kapitaal uitvaartverzekering.

De natura uitvaartverzekering is de meest gekozen uitvaartverzekering. Bij deze uitvaartverzekering krijgt u een uitvaart op het moment dat je overlijdt. Wanneer u komt te overlijden, dan zorgt de verzekeraar voor de uitvaart. De ceremonie wordt door de verzekeraar geleid, de kist wordt door de verzekeraar verzorgt en de verzekeraar draagt zorg voor een rouwcentrum. Bij een naturaverzekering krijgt u dus een uitvaart op het moment dat u komt te overlijden.

Bij een kapitaal- en sommenverzekering is dit anders. Bij deze verzekeringen krijgen uw nabestaanden geld van de verzekeraar. Met dit geld kunnen ze zelf een uitvaart bekostigen. Ze moeten de uitvaart wel zelf organiseren.

Het verschil tussen een kapitaal- en een sommenverzekering is dat bij een kapitaalverzekering de nabestaanden een bepaald bedrag overgemaakt krijgen en dat ze daarmee mogen doen wat ze willen. Bij een sommenverzekering krijgen de nabestaanden alleen het bedrag uitbetaald dat ze aan de uitvaart besteden. Dus wanneer u een uitvaartverzekering afsluit voor €10.000 en je nabestaanden spenderen €9.000 aan uw uitvaart, dan krijgen ze bij een kapitaalverzekering €10.000 gestort en bij een sommenverzekering €9.000.

Wat is de beste uitvaartverzekering?

Veel mensen vragen zich af wat de beste uitvaartverzekering is. Dat is natuurlijk niet in algemene zin te beantwoorden. Over het algemeen is de natura uitvaartverzekering een stuk goedkoper dan de kapitaal en sommen-uitvaartverzekering. Bij een natura uitvaartverzekering kan je echter minder makkelijk kiezen. Je bent gebonden aan de mogelijkheden die uw uitvaartverzekering biedt.

Bij een kapitaal- en sommenverzekering heb je veel meer vrijheid. Dat betekent dat u makkelijker een uitvaart in kan richten op uw wensen. Dat is aan de ene kant natuurlijk prettig. Tegelijkertijd betekent dat ook dat je goed moet nadenken over hoe je wilt dat uw uitvaart eruit komt te zien. Zo weten uw nabestaanden goed hoe ze het geld van uw uitvaartverzekering moeten besteden.

Hoe kies ik een uitvaartverzekering?

Wanneer u een uitvaartverzekering kiest, dan wilt u dat natuurlijk weloverwogen doen. Daarom hebben we een stappenplan gemaakt hoe u zo makkelijk mogelijk een uitvaartverzekering kiest.

Stap 1: Kapitaal- of natura uitvaartverzekering

Het is in de eerste plaats van belang om bij het kiezen van een uitvaartverzekering te kijken of u een kapitaal- of natura uitvaartverzekering wilt. Bij een kapitaalverzekering zorg je er alleen voor dat het geld voor uw uitvaart er is. Bij een naturaverzekering zorgt u ervoor dat de hele uitvaart geregeld is.

Stap 2: Wat zijn je uitvaartwensen?

Voor veel mensen is het moeilijk om te bepalen hoe hun uitvaart eruit moet komen te zien. Toch is het belangrijk om hierover na te denken. U verzekert zich immers voor een bepaald bedrag, of een bepaalde uitvaart. Hoeveel mensen wilt u dat er op uw uitvaart komen? Wat voor soort kist wil uw? Wilt u de nabestaanden koffie en thee aanbieden, of wilt u dat ze na de uitvaart met elkaar kunnen gaan eten? Al die vragen zijn van invloed op de kosten van uw uitvaart en dus op de premie die u moet betalen. Voor veel mensen is dit gedeelte het moeilijkst.

Stap 3: Polisvoorwaarden

In de derde plaats is het belangrijk om goed naar de polisvoorwaarden te kijken. In de eerste plaats doet u er goed aan om te kijken of de polis eenvoudig gewijzigd kan worden. U sluit immers nu een verzekering af die u hopelijk pas veel later nodig hebt. Mogelijk veranderen uw wensen in de loop van de tijd. Het is dan belangrijk dat u uw wensen aan kan passen.

Wat kost een uitvaartverzekering?

De premie voor een uitvaartverzekering verschilt sterk. Dat heeft een belangrijke oorzaak. De hoogte van de premie van je uitvaartverzekering is voor een groot gedeelte afhankelijk van uw leeftijd. Wanneer u jonger bent krijgt een uitvaartverzekeraar voor een langere periode premie binnen. Ook kan hij die premie langer beleggen en daar rendement mee maken. De maandelijkse premie is dan lager. Bent u al ouder? Dan krijgt de uitvaartverzekeraar waarschijnlijk minder premie binnen. De maandpremie zal dan fors hoger zijn.

Een uitvaartverzekering kost voor een 30-jarige over het algemeen nog geen €10 per maand. Wanneer je als 50-jarige een uitvaartverzekering afsluit, dan ben je waarschijnlijk meer dan het dubbele kwijt.

Wat is de goedkoopste uitvaartverzekering?

Het is bijna niet mogelijk om aan te geven wat de goedkoopste uitvaartverzekering is. In algemene zin is wel te zeggen dat de natura uitvaartverzekering de goedkoopste uitvaartverzekering is. Dat komt omdat de uitvaartverzekeraar de uitvaart plaats zal laten vinden door een gecontracteerde uitvaartonderneming. Met die onderneming maakt de verzekeraar prijsafspraken, waardoor de kosten van de uitvaart dalen. Over het algemeen is een sommenverzekering iets goedkoper dan een kapitaalverzekering, maar de verschillen binnen die groepen zijn klein. 

Daarnaast is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de goedkoopste uitvaartverzekering of crematieverzekering. Sommige verzekeringen verzekeren bijvoorbeeld gratis minderjarige kinderen mee. Natuurlijk wil je liever niet over dat soort dingen nadenken, maar wanneer u opzoek bent naar de goedkoopste uitvaartverzekering dan kan het goed zijn om daar ook op te letten.

Daarnaast is het goed om niet alleen de goedkoopste uitvaartverzekering te zoeken, maar ook een uitvaartverzekering die aansluit bij uw wensen. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop ze communiceren, of de manier waarop u uw polis aan kunt passen.

Verschillende uitvaartverzekeraars

Er zijn in Nederland verschillende grote uitvaartverzekeraars actief. De meeste grote namen kent u waarschijnlijk wel. Denk bijvoorbeeld aan Yarden, Monuta of Dela. Deze uitvaartverzekeraars zijn relatief groot. Vaak kunnen zij daardoor een scherpe premie aanbieden. Het is echter niet zo dat een keuze voor een van deze verzekeraars de beste keuze is. Soms sluit de polis van een kleinere verzekeraar beter aan op uw wensen, of bieden ze een stukje flexibiliteit waar u naar op zoek bent. 

Overstappen uitvaartverzekering

Het overstappen van een uitvaartverzekering is eigenlijk niet mogelijk. Het is daarom belangrijk om een gedegen keuze te maken wanneer u een verzekering voor uw begrafenis of crematie afsluit. De reden waarom u niet over kunt stappen van uitvaartverzekering is dat u een bepaald bedrag aan een verzekeraar geeft. Met dat bedrag spaart en belegt de verzekeraar voor uw uitvaart.

Wanneer u overstapt van uitvaartverzekering, dan wordt de ingelegde premie niet aan de andere uitvaartverzekeraar overgedragen. U moet dan weer helemaal opnieuw beginnen met het opbouwen van premie. Die premie zal in de regel een stuk hoger zijn, omdat u ouder bent geworden.

Afkopen van een uitvaartverzekering

Het is in sommige gevallen mogelijk om een uitvaartverzekering af te kopen. Dat betekent dat de verzekerde geen premie meer hoeft te betalen en dat de dekking vervalt. Er is dan dus geen sprake meer van een uitvaartverzekering. In veel gevallen krijg je dan wel een bedrag van de verzekeraar, omdat u al die jaren premie hebt betaald. Dit bedrag zal echter wel (veel) lager zijn dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent.

Premievrij maken van de uitvaartpolis

Het is ook mogelijk om de uitvaartpolis premievrij te maken. Dat betekent dat de verzekerde mag stoppen met het betalen van premie. De dekking blijft ook bestaan. De uitkering die een verzekeraar doet is echter wel lager, omdat er minder premie is betaald.

Uitvaartverzekering vergelijken

Wilt u een uitvaartverzekering vergelijken? Dan kan u eenvoudig online beginnen. Er zijn verschillende tools te vinden die het makkelijk maken om uitvaartverzekeringen te vergelijken. Een tool kan echter niet vertellen wat u belangrijk vindt. Daarom begint het vergelijken van uitvaartverzekeringen bij jezelf. De eerste stap is nagaan hoe uw uitvaart eruit zou moeten zien.

Aan de hand van uw wensen kunt u online een formulier invullen. Vervolgens kan u uitvaartverzekeringen met elkaar vergelijken en zo zien wat de meest voordelige uitvaartverzekering voor u is. Het is echter wel belangrijk om niet zomaar het eerste het beste resultaat aan te vinken. Een uitvaart is iets heel persoonlijks. Een uitvaartverzekering is dat daarom ook. Zoals eerder beschreven is, is het niet zo makkelijk om over te stappen van uitvaartverzekering. Zorg er daarom voor dat u kiest voor een verzekering die past bij jouw wensen, maar die ook de nodige flexibiliteit biedt wanneer jouw wensen veranderen.

Besluit

Nadenken over de dood, niemand doet het graag. Toch is het belangrijk om af en toe stil te staan bij je uitvaart. Zo voorkom je dat je uitvaart een financiële last wordt voor uw nabestaanden. Door een uitvaartverzekering af te sluiten zorgt u ervoor dat uw nabestaanden met een gerust hart afscheid van u kunnen nemen.

De maandelijkse premie die u voor een uitvaartverzekering moet betalen is lager wanneer u die op jongere leeftijd afsluit. Hopelijk heeft u nog veel mooie jaren te leven. Het kan om die reden echter geen kwaad om ook op jonge leeftijd na te denken over het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Uitvaartverzekering?

Uitvaartverzekering vergelijken en in 2 minuten besparen op je premie? Vergelijk de beste uitvaartverzekeringen van de grootste uitvaartverzekeraars en sluit de beste direct af.